Tag Archives: vak

ĐẠI ĐA SỐ TRẺ EM HIỆN NAY ĐANG BỊ ÉP HỌC SAI PHƯƠNG PHÁP

Ở trường lớp công lập và nhiều trường tư thục như hiện nay vẫn áp dụng phương pháp giảng dạy theo trình tự: NGHE-NHÌN -THỰC HÀNH cho tất cả các học sinh. Ai cũng phải áp dụng cả ba phương pháp này nhưng mỗi bé đều có lộ trình riêng khác nhau và quan trọng […]