Tag Archives: thông minh ngôn ngữ

CÁCH PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH NGÔN NGỮ CHO TRẺ

Trí thông minh ngôn ngữ là loại hình mang tính phổ biến nhất trong số chín loại hình thông minh được nói đến của thuyết trí thông minh đa dạng. Trong nền văn hóa của chúng ta, cùng với kiểu tư duy logic toán học, năng lực về ngôn ngữ được xếp vào một trong […]