Tag Archives: thấu hiểu bản thân

Hành trình BeYOU – Tìm về với Bản Thể

“CHIẾN THẮNG BẢN THÂN LÀ CHIẾN THẮNG HIỂN HÁCH NHẤT” (Platon) Và muốn chiến thắng bản thân thì phải hiểu rõ bản thân mình. Người Thành Công nhất định phải là người luôn thấu hiểu bản thân, hiểu điểm mạnh, điểm yếu, giới hạn cá nhân, tư duy và niềm tin, cảm xúc và những […]