Tag Archives: kích hoạt tiềm năng

Sinh trắc vân tay giúp cha mẹ biết được khả năng hấp thu kiến thức của con

Đa phần ba mẹ hiện nay đều cho con đi học thêm trước khi vào lớp một. Có ba mẹ còn cho con đi học thêm tận vài ba môn để tránh tình trạng lên lớp 1 con không theo kịp bạn bè. Tuy nhiên, không phải bạn nhỏ nào cũng có thể tiếp thu […]