Tag Archives: insight talent

BỐ MẸ CÓ ĐANG CHỌN ĐÚNG TRƯỜNG CHO CON?

Đại đa số phụ huynh chọn trường cho con nhưng thật ra là đang chọn trường cho chính mình! 👉 Chọn trường cho con vì gần nơi làm việc của bố mẹ hoặc gần nhà để tiện việc đưa đón. 👉 Chọn trường cho con vì bố mẹ có người thân, người quen, bạn bè làm việc […]