Tag Archives: hướng ngoại

TÍNH CÁCH BẨM SINH CỦA TRẺ: HƯỚNG NGOẠI VÀ HƯỚNG NỘI

Post này sẽ đưa ra một số thông tin về tính cách bẩm sinh của trẻ được dịch tóm tắt từ cuốn Nurture by Nature của hai tác giả Paul Tieger và Barbara Barron-Tieger. Mỗi một con người sinh ra đều có những mặt tính cách bẩm sinh, và những mặt tính cách này, cho […]