Tag Archives: giao duc con

BỐ MẸ CÓ ĐANG CHỌN ĐÚNG TRƯỜNG CHO CON?

Đại đa số phụ huynh chọn trường cho con nhưng thật ra là đang chọn trường cho chính mình! 👉 Chọn trường cho con vì gần nơi làm việc của bố mẹ hoặc gần nhà để tiện việc đưa đón. 👉 Chọn trường cho con vì bố mẹ có người thân, người quen, bạn bè làm việc […]