Tag Archives: disc

BẠN THUỘC NHÓM NÀO TRONG DISC?

Mỗi chúng ta đều có tính cách, hành vi, thói quen thuộc D-I-S-C (Quyết đoán; Sôi nổi; Ôn hòa; Tuân thủ). Nhưng sẽ có những yếu tố nổi trội hơn. ? Dominance (D) – tạm dịch là “Xông xáo”: những người thuộc nhóm này thường quyết đoán, mạnh mẽ, tự tin, nhanh nhẹn, năng nổ, tập […]