BỐ CHO CON CÁI GÌ?

“Con không đi cái xe đấy đâu, xấu hổ lắm, bạn bè con toàn đi xe ga, mẹ mua xe ga con mới đi….” Câu

Đọc tiếp